Postduiven van De Voorhouter nog niet met pensioen
REGIO  |  10 september 2014 Door Witte Weekblad

Ivo van der Lee en Rene van der Lans laden de postduiven in
voor een nieuwe wedvlucht. (Foto: Piet van Kampen)

VOORHOUT - De club bestaat 65 jaar maar wil beslist niet met pensioen.
De vergrijzing neemt net als in de maatschappij ook bij de Voorhoutse vereniging toe,
maar deze is desondanks nog springlevend. 'Toch zijn wij op zoek naar nieuwe
jeugdige aanwas en gelukkig hebben er zich inmiddels drie aangemeld,' is secretaris
Ivo van der Lee voorlopig tevreden. Maar er kunnen er nog meer bij.
Door Piet van Kampen

Duivenmelker zijn is een speciale passie. Zelf kweken, in spanning wachten op de terugkomst van de verre vluchten.
Het is een bijzondere vorm van sport die in verhouding tot volkssporten slechts mondjesmaat bedreven wordt.
Van der Lee onderkent het en schetst de terugloop in het aantal leden dat landelijk afneemt. 

Azië
Terwijl in de Aziatische landen de sport in opkomst is en men veel geld voor een goede duif uit de kontzak haalt.
Hoe het tij hier te keren, met name bij de Voorhoutse vereniging? Om mogelijke nieuwe leden enthousiast te maken
heeft de club zogenaamde meelift mogelijkheden in het leven geroepen. Vrienden of bekenden van een duivenmelker
mogen dan ook gokken op welke duif gaat presteren. Is het er een die in de klasse Vitesse tot 300 kilometer vliegt
of een duif die in de Midfond van 300 tot 500 kilometer zijn of haar vleugels uitslaat? Of een die 800 kilometer in het Fond aflegt?
Veertien meelifters hebben mee gedaan en dat is hoopgevend voor de toekomst.

Het echtpaar Wim en Ria Van der Kooij waren binnen de club al eens succesvol door kampioen van de afdeling Kuststrook
te worden. Dit seizoen dat nu ten einde loopt kent nog geen grote winnaars. Wie in het komende seizoen ook een poging wil
wagen kan bellen met Ivo van der Lee: 06-19009485.

Instap
Misschien volgend seizoen dat weer in april van start gaat en waar in ieder geval de 16-jarige Stan Collé ook aan deel neemt.
'Ik had er wel eens van gehoord en nu wil het ook zelf gaan doen,' blikt hij vooruit. Stan kreeg een hok van de Bond en een
aantal duiven van leden van de club. Ook hoeft hij het eerste jaar geen contributie te betalen. 'Een makkelijke instap voor nieuwe leden,
' geeft Van der Lee aan om het voor nieuwkomers aantrekkelijk te houden. 'Het is een bijzonder leuke en sociale club,' besluit hij zijn
toelichting en gaat zijn troeteldieren inkorven voor een nieuwe vlucht. 
www.pvdevoorhouter.nl