PV de Voorhouter

Doelstelling: deze website is van origine een verenigings-site maar omdat het weer de laatse jaren veel aandacht trekt bij de duivenliefhebbers heb ik het idee opgevat om zoveel mogenlijk informatie over het weer op een plaats te concentreren. Ik hoop dat dit is gelukt en dat u er veel informatie zult vinden waar u iets aan heeft. Ik probeer dan ook steeds meer en duidelijker weersinformatie en gegevens bij elkaar te zoeken, aanwijzingen en tips zijn dan ook van harte welkom.

Veel plezier op deze website en geef uw positive reacties aan anderen door.

S.van Gent


Info

Postduivenvereniging "de Voorhouter" gevestigd te Voorhout (ZH).Opgericht 1966 en heeft anno 2016 ± 20 leden waarvan ± 15 deelnemende hokken. Onze vereniging maakte tot 2014 deel uit van Afdeling 12 "De Kuststrook" kring 4 Duin en Bollenstreek.

Op 13-11-2015 is onze vereniging overgegaan naar Afdeling 5 Zuid-Holland, samenspel Noord West, er zijn nog 19 leden en 14 deelnemende hokken. Het ledenverloop heeft te maken met de "vergrijzing", er zijn ons de laatste jaren al vele dierbare leden ontvallen. Toch is er in 2015 weer aanwas van vier jeugdleden.

De vereniging heeft de laatste jaren een flinke groei in de modernisering doorgemaakt. Computers en software zijn ook in de duivensport een belangrijk gereedschap geworden. Er wordt o.a. een chipring aan de vaste voetringnummer van de wedstrijdduif gekoppeld, een wedstrijduitslag met bijbehorende puntenverdeling en standen gemaakt. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de zomer, in de winter staan de tentoonstellingen, kaart- en sjoelavonden, vergaderingen en het onderhoud van het clubgebouw op het programma.

Info Secr: Ivo van der Lee
Aldo van Eycklaan 67
2343 NK Oegstgeest
06-19009485
i.vanderlee@casema.nl

info@pvdevoorhouter.nl
NL90 RABO 0366038508


Duivensport algemene informatie

Duivensport kun je in veel verschillende vormen beleven, hier vertellen we je ietsover de wedstrijdduiven die een bepaalde afstand zo snel mogenlijk naar hun hokterug moeten afleggen. maar er zijn ook veel liefhebbers die zich met de vele soorten sierduiven en tentoonstellingen bezig houden.

Duivensport is een jaar rond te beleven, het officiele wedstrijdseizoen begint meestal in de eerste week van april, maar voor veel liefhebbers al in januari. De doffer(mannetje) wordt dan samen gebracht met z'n duivin om voor het nageslacht te zorgen. In de praktijk betekent dit dat de vogels met de beste kwaliteit voor de kweek gebruikt worden, maar de erfelijkheid is geen optelsom waarvan de uitkomst al vaststaat. Veel liefhebbers vinden dit de mooiste tijd, van het drijven van het mannetje achter z'n duivin tot het uitvliegen van de nieuwe generatie, al zit hier wel ruim 2 maanden tussen.

Deze periode verloopt als volgt, als de doffer en duivin zijn samen gebracht volgt er na zo'n 8 a 9 dagen het eerste ei na ruim anderhalve dag volgt het tweede ei, een koppel duiven legt 2 eieren per broedsel, het nest wordt gevuld met dennennaalden of tabakstelen een afvalprodukt van de tabakindustrie welke het ongedierte bij de pasgeboren jongen weg houdt. Het mannetje broed overdag van 10 tot 17.00 uur en het vrouwtje neemt de avond en de nacht voor haar rekening. De eieren komen na 18 dagen broeden uit.

De jongen zijn nestblijvers, ze kunnen nog niet vliegen en zijn afhankelijk van hun ouders, ze zijn bedekt met een klein laagje geelkleurig dons en worden door de ouders via hun bek met kropmelk gevoerd. Deze kropmelk maken de duiven zelf aan. Na 6 dagen worden er al geweekte granen gevoerd, de jongeduiven groeien snel en na 25 dagen als ze in een apart hok worden geplaatst zijn ze al 450 gram.

De ouders zijn erg aan elkaar en aan het hok gehecht en worden nu voor de wedvluchten voorbereid. De jongeduiven leren het baasje kennen aan zijn voerbus en zijn manier van roepen, ze zijn erg gek met hem of haar, want het is bekent dat veel liefhebbers hun vrouw de jongeduiven laat verzorgen omdat zij veel aantrekkingskracht op de jongeduiven heeft, een gave die de man niet altijd in huis heeft.

De duif krijgt ook een vastevoetring om haar poot, dit gebeurt op de zevende dag na de geboorte. De ring kan je dan precies over haar tenen schuiven, de jongeduiven groeien zo snel dat een dag later de ring al te klein is. Op de ring staat een jaartal en een nummer welke aan een eigendomsbewijs is gekoppeld. Als een jongeduif de weg naar haar hok kwijt is kunnen liefhebbers die haar opvangen via een ringenboekje van het betreffende jaar de eigenaar weer opsporen. De voetringen worden eenmaal per jaar in januari uigegeven door de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie(NPO).


De wedvluchten

Voordat een duif aan een wedvlucht begint gaat er een reeks aan handelingen aan vooraf, zo wordt er alleen een duif die fit, gezond en goed verzorgd is ingekorft, maar dit spreekt vanzelf.

Een duif die aan een wedstrijd begint mag thuis in z'n broedhokje eerst met zijn of haar gezellin gezellig samen zijn, daarna wordt ze gescheiden en gaat(meestal) de doffer voor de wedvlucht mee naar het verenigingsgebouw. In het duivenlokaal komen alle liefhebbers samen en worden hun duiven samen gebracht in grote aluminium reismanden, er gaan ± 30 á 35 duiven in zo'n reismand en zit vol met verluchtingsgaten drink en voer openingen.

Op het moment dat een duif de reismand in gaat krijgt ze eerst een gummiring om haar poot en wordt ze op een inkorflijst geplaatst waar het nummer van de vastevoetring en de gummiring worden genoteerd. Doffers en duivinnen worden niet samen in een reismand gedaan, de doffers zouden dan tijdens hun reis een andere vriendin opdoen en dit bevordert nu niet direct de terug reis naar huis waar zijn gemalin in het broedhok zit te wachten. Het wachten is nu op de grote duivencontainerwagen, deze vervoert de duiven naar België of Frankrijk. Er kunnen ± 7000 postduiven in zo'n container, airco en ventilatoren zorgen ervoor dat de duiven in een optimaal klimaat worden vervoerd, er wordt onderweg om de paar uur gestopt voor de nodige verzorging.

Na het inkorven worden de "duivenklokken gezet" dit is een speciale klok waar in de bovenkant een een gat zit, hierin wordt de gummiring gedeponeerd als de duif thuis op het hok arriveert. Met een sleutel wordt een ronde schijf met gaten verplaatst zodat de gummi in een gat voorbij draait, en een volgend gat te voorschijn komt, tevens wordt er op een papieren rol een afdruk gemaakt op het moment dat de sleutel wordt omgedraaid. Zo kun je wanneer de klok na de wedvlucht in de vereniging wordt open gemaakt op de papieren rol aflezen hoe laat de duif op het hok is geconstateerd. De klokken worden verzegeld en mogen alleen op de vereniging door personen van de klokkencommissie worden geopend.

Duivinnen worden soms op een klein "jonkie" gespeeld, sommige mensen vinden dit zielig de doffer blijft dan altijd thuis om het kroos te verzorgen, maar de duivin maakt zich toch zorgen om haar kroos en spoed zich tijdens de wedvlucht naar huis, eenmaal thuis aangekomen is alles in orde, het is alleen een manier om de duiven te motiveren.


Wat doet men zoal in een vereniging